Skip to content

Mag je vergunningsvrij een aanbouw of een uitbouw plaatsen?

Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Wel kunnen wij het aanvraagtraject, indien er een vergunning nodig is, uit handen nemen. Dat scheelt jou veel tijd en energie. Mocht je andere vragen hebben rondom vergunningen, wij staan voor je klaar. Hieronder delen we alvast wat informatie omtrent de belangrijkste regels. Wij werken met een architectenbureau voor vergunningen.

Voorwaarden voor bijbehorende bouwwerken

1. Het is niet meer dan 4m op afstand van het oorspronkelijk hoofdgebouw en het is niet hoger dan:

  • 5 m
  • 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw en het hoofdgebouw

2. Het is niet meer dan 4 m op afstand van het oorspronkelijk hoofdgebouw:

  • Indien het hoger is dan 3m moet het voorzien zijn van een schuin dak, de dakvoet mag niet hoger zijn dan 3m, de daknok moet gevormd zijn door twee of meer schuine dakvlakken, met een hellingshoek van niet meer dan 55°. Waarbij de hoogte van de daknok niet meer is dan 5m en verder wordt begrensd door de volgende formule: maximale daknokhoogte [m] = (afstand daknok tot de perceelgrens [m] x 0,47) + 3. 
  • het moet functioneel ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw, tenzij het huisvesting in verband met mantelzorg betreft.

3. Het moet op een afstand zijn van meer dan 1m van openbaar toegankelijk gebied, tenzij er geen redelijke eisen van welzijn van toepassing zijn

4. De ligging van een verblijfsgebied zoals bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, in geval van meer dan een bouwlaag, uitsluitend op de eerste bouwlaag.

5. Het is niet voorzien van een dakterras, balkon of andere buitenruimte dat niet op de grond gelegen is.

6. De oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken in het bebouwingsgebied bedraagt niet meer dan:

  • Als het bebouwingsgebied kleiner is dan of gelijk is aan 100m2: 50% van dat bebouwingsgebied
  • Als het bebouwingsgebied groter is dan 100m2 en kleiner is dan of gelijk is aan 300m2: 50%, vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100m2
  • Als het bebouwingsgebied groter is dan 300m2: 90 m2, vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2, tot een maximum van in totaal 150 m2

7. Niet aan of bij:

  • Een woonwagen
  • Een hoofdgebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan is bepaald dat de vergunninghouder na het verstrijken van een, bij die vergunning aangegeven termijn, verplicht is de voor de verlening van de vergunning bestaande toestand hersteld te hebben
  • Een bouwwerk ten behoeve van een recreatief nachtverblijf door één huishouden.

Wilt uw meer woonruimte? Vraag nu een offerte aan voor een aanbouw!